Als uw uitzendkracht ziek is, moet deze dat zo snel mogelijk melden bij het uitzendbureau. De uitzendkracht krijgt het loon doorbetaald, zolang de uitzendovereenkomst duurt. Er kunnen 2 situaties zijn:

  • Het uitzendbureau volgt de cao voor uitzendkrachten. Dit geldt in ieder geval als het is aangesloten bij de ABU of NBBU. Het uitzendbureau kan de uitzendovereenkomst niet beëindigen en is verplicht het loon door te betalen, zolang de uitzendovereenkomst duurt. Ook is het verantwoordelijk voor de re-integratie van de uitzendkracht.
  • Het uitzendbureau volgt de cao voor uitzendkrachten niet. Alleen als het bedrijf dat de uitzendkracht inhuurt het inleencontract beëindigt, kan het uitzendbureau de uitzendovereenkomst beëindigen. En daarna een Ziektewet-uitkering bij ons aanvragen. Als het uitzendbureau de uitzendovereenkomst niet beëindigt, dan moet het verplicht het loon van de uitzendkracht doorbetalen.

Lees meer over de regels voor zieke uitzendkrachten met uitzendbeding in het nieuwsbericht.

Let op: Het uitzendbureau kan wel een Ziektewet-uitkering aanvragen als de uitzendkracht ziek is door een zwangerschap of bevalling. Of als voor de zieke uitzendkracht een no-riskpolis is afgesloten. Het uitzendbureau is dan nog steeds verplicht het loon door te betalen, maar krijgt daarvoor eventueel een compensatie van UWV.