De Ziektewet-uitkering duurt maximaal 2 jaar en is ten minste 70% van het dagloon. Het dagloon is berekend op basis van het loon dat uw werknemer verdiende in het jaar vóór hij ziek werd, gedeeld door 261.

Het totale inkomen per dag met een Ziektewet-uitkering berekent u met de Rekenhulp Ziektewet.