U kunt in de volgende gevallen voor uw (ex-)werknemer een Ziektewet-uitkering aanvragen:

Uw werknemer is in dienst:

  • en ziek door orgaandonatie.
  • en ziek en heeft een no-riskpolis.

Uw werknemer is niet meer in dienst:

  • en gaat ziek uit dienst.
  • en is uitzendkracht met een uitzendbeding en wordt ziek.
  • en is oproep- of invalkracht en heeft geen arbeidscontract op het moment dat hij ziek wordt.
  • en heeft een zogenoemd fictief dienstverband. Hij is thuiswerker, stagiair, leerling bij een bedrijf, aannemer van werk (maar niet in een eigen bedrijf), zelfstandige of provisiemedewerker.
Aanvragen Ziektewet-uitkering