U kunt in de volgende situaties een Ziektewet-uitkering voor uw (ex-)werknemer aanvragen:

Als uw werknemer in dienst is:

  • Uw werknemer is ziek door orgaandonatie.
  • Uw werknemer is ziek en heeft een no-riskpolis.

Als uw werknemer niet meer in dienst is:

  • Uw werknemer gaat ziek uit dienst.
  • Uw werknemer is uitzendkracht en de uitzendovereenkomst wordt binnen 6 weken na de eerste ziektedag beĆ«indigd.
  • Uw werknemer is oproep- of invalkracht en heeft geen arbeidscontract op het moment van ziekte.
  • Uw werknemer heeft een fictief dienstverband. Deze persoon is thuiswerker, stagiair, leerling bij een bedrijf, aannemer van werk (maar niet in een eigen bedrijf), zelfstandige of provisiemedewerker.
Aanvragen Ziektewet-uitkering