Voor oudere, voormalig werkloze werknemers betaalt UWV soms een Ziektewet-uitkering in de eerste 5 jaar van hun dienstverband. De uitkering betalen we meestal aan u. De Ziektewet-uitkering gaat in na 13 weken ziekte.

Uw zieke werknemer valt onder de Compensatieregeling als het volgende geldt:

  • De werknemer is geboren voor 1 januari 1962.
  • De werknemer is tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019 direct vanuit een WW-uitkering bij u in dienst gekomen.
  • De werknemer kreeg deze WW-uitkering langer dan 52 weken. Tijdens deze periode mag de WW-uitkering niet langer dan 4 weken onderbroken zijn geweest. De telling van de duur van de WW-uitkering begint dan namelijk opnieuw.
  • Op de eerste ziektedag was de werknemer niet langer dan 5 jaar in dienst.
Aanvragen Ziektewet-uitkering