In dienst en tóch een Ziektewet-uitkering

Wanneer krijgt mijn werknemer een Ziektewet-uitkering?

Mijn werknemer valt onder de Compensatieregeling en is ziek

Voor oudere, voormalig werkloze werknemers betaalt UWV soms een Ziektewet-uitkering. De uitkering betalen we meestal aan u. U kunt deze verrekenen met het loon van uw zieke werknemer. Deze regeling heet de Compensatieregeling.

Voor welke oudere werknemers krijg ik bij ziekte een Ziektewet-uitkering?

Een zieke werknemer kan via de compensatieregeling een Ziektewet-uitkering krijgen als hij voor 8 juli 1954 is geboren en (beide voorwaarden moeten gelden):

  • langer dan 52 weken een WW-uitkering had;
  • vanuit de WW bij u in dienst is gekomen.

Dan krijgt hij na 13 weken ziekte een Ziektewet-uitkering.

Is uw werknemer tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2020 bij u gaan werken? En (alle voorwaarden moeten gelden): 

  • is hij voor 1 januari 1962 geboren;
  • had hij langer dan 52 weken een WW-uitkering;
  • is hij vanuit de WW bij u in dienst gekomen. 

Voor deze werknemers kunt u na 13 weken een Ziektewet-uitkering aanvragen. De uitkering start na 13 weken arbeidsongeschiktheid, de eerste 13 weken zijn voor rekening van u.

Aanvragen Ziektewet-uitkering