In dienst en tóch een Ziektewet-uitkering

Wanneer krijgt mijn werknemer een Ziektewet-uitkering?

Mijn werknemer valt onder de Compensatieregeling en is ziek

Voor oudere, voormalig werkloze werknemers betaalt UWV soms een Ziektewet-uitkering. De uitkering betalen we meestal aan u. Deze regeling heet de Compensatieregeling oudere werknemers.

Voor welke oudere werknemers krijg ik bij ziekte een Ziektewet-uitkering?

Een zieke werknemer kan via de compensatieregeling een Ziektewet-uitkering krijgen als hij voor 8 juli 1954 is geboren en (alle voorwaarden moeten gelden):

  • langer dan 52 weken een WW-uitkering had;
  • vanuit de WW bij u in dienst is gekomen;
  • op de eerste ziektedag niet langer dan 5 jaar bij u in dienst was.

Dan krijgt hij na 13 weken ziekte een Ziektewet-uitkering. De eerste 13 weken betaalt u zijn loon door.

Aanvragen Ziektewet-uitkering