Voor oudere, voormalig werkloze werknemers betaalt UWV soms een Ziektewet-uitkering. De uitkering betalen we meestal aan u.

Uw zieke werknemer valt onder de compensatieregeling als hij aan 2 woordwaarden voldoet:

  • Hij is tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2020 bij u gaan werken.
  • Hij is geboren voor 1 januari 1962.

Hij krijgt dan een Ziektewet-uitkering als hij aan 3 voorwaarden voldoet:

  • Hij is vanuit een WW-uitkering bij u in dienst gekomen.
  • Hij ontving deze WW-uitkering langer dan 52 weken (periodes waarin hij minder dan 4 weken heeft gewerkt, tellen wij niet mee).
  • Hij was op de eerste ziektedag niet langer dan 5 jaar in dienst.

De Ziektewet-uitkering gaat in na 13 weken ziekte. De eerste 13 weken betaalt u zijn loon door.

Aanvragen Ziektewet-uitkering