Als het dienstverband van uw werknemer eindigt, neemt UWV de re-integratie over. Of u een (verkort) re-integratieverslag moet maken, hangt af van wanneer het dienstverband stopt:

  • U hoeft géén re-integratieverslag te maken als uw werknemer na zijn eerste ziektedag korter dan 6 weken in dienst blijft.
  • U moet een verkort re-integratieverslag maken als uw werknemer binnen 6 tot 10 weken na zijn eerste ziektedag uit dienst gaat. Of als de bedrijfsarts of arbodienst verwacht dat uw werknemer binnen 3 maanden weer helemaal beter is.
  • U moet een volledig re-integratieverslag bij ons indienen als het dienstverband van uw werknemer na 10 weken of langer eindigt. In het Stappenplan kunt u zien wanneer u iets moet doen. Wij hebben het volledige re-integratieverslag nodig om de re-integratie-inspanningen van u en uw (ex-)werknemer te beoordelen. U kunt in het re-integratieverslag van uw (ex-)werknemer aangeven dat u hem weer in dienst wilt nemen als hij weer kan werken. Hij neemt dan contact met u op. Maar u bent niet verplicht om uw (ex-)werknemer weer in dienst te nemen.

Let op: Als uw werknemer ziek uit dienst gaat, zorg er dan voor dat die kopieën krijgt van alle documenten van het re-integratieverslag. Dus van uw formulieren en die van de arbodienst.

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet

Als u eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet, dan neemt UWV de re-integratie niet over. Als eigenrisicodrager hoeft u geen re-integratieverslag voor UWV te maken.