Re-integratie is een zaak tussen werknemer en werkgever. UWV heeft hier meestal geen rol in. Maar wij beoordelen de re-integratie wel op het moment dat uw werknemer een WIA-uitkering aanvraagt. Dat betekent dat u moet zorgen dat u tijdens de re-integratie aan de eisen voldoet. En dat u alle stappen goed vastlegt in het re-integratieverslag. UWV kan u wel helpen door een deskundigenoordeel uit te voeren. Ook kunt u bij UWV vergoedingen aanvragen voor aanpassingen van de werkplek of hulp voor uw werknemer.