Het eerste jaar dat uw werknemer ziek is, betaalt u hem minimaal 70% van zijn loon. Als dit minder is dan het minimumloon, dan vult u het loon aan tot dat bedrag (in verhouding tot het aantal uren dat hij werkt). Hoeveel procent van het loon u betaalt, staat in de cao of in het arbeidscontract. Meestal staat daarin dat u in het eerste ziektejaar 100% van zijn loon betaalt. U betaalt ook de pensioenpremie en het vakantiegeld door.