Aanvraag WIA door mijn werknemer

Voor de aanvraag WIA heeft uw werknemer het re-integratieverslag nodig. Zorg ervoor dat uw werknemer uiterlijk in de 91e week dat hij ziek is kopieën krijgt van alle documenten uit het re-integratieverslag.

Wanneer en hoe aanvragen?

In de 88e week krijgen u en uw werknemer een brief over de aanvraag WIA. Uw werknemer vraagt zelf de WIA-uitkering aan op uwv.nl. Hij doet dit uiterlijk in de 93e week (1 jaar en 9 maanden) dat hij ziek is. U geeft hem de kopieën van de documenten van het re-integratieverslag.

Online aanleveren re-integratieverslag

U levert zelf online het re-integratieverslag bij ons aan. Dit doet u als volgt via het werkgeversportaal UWV:

  • Log in op het werkgeversportaal.
  • Klik in het linkermenu op ‘uploaden’ en selecteer ‘Re-integratieverslag (RIV)’.
  • Vul het burgerservicenummer in van uw werknemer.
  • Kies de bestanden die u wilt uploaden.
  • Klik op ‘versturen’.

Het formulier 'Medische informatie' mag u niet aanleveren. De werknemer stuurt dit zelf per post naar ons toe. Wil uw werknemer niet dat u het re-integratieverslag online aanlevert? Dan stuurt hij zelf het volledige verslag per post naar ons toe. Hij gebruikt hiervoor de kopieën van de formulieren die hij van u en uw arbodienst heeft gekregen.

Vraagt uw werknemer de uitkering te laat aan? Dan moet u misschien zijn loon langer doorbetalen. Als u eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent, moet u misschien een langere periode zijn Ziektewet-uitkering doorbetalen.

Heeft uw werknemer niet alle documenten van u en de bedrijfsarts op tijd gekregen? Dan kan hij toch de uitkering aanvragen. Bij de aanvraag kan uw werknemer uitleggen waarom hij sommige documenten niet levert.

Uw werknemer ontvangt binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging van de aanvraag. De beslissing of hij wel of niet een uitkering krijgt, en hoe hoog deze is, krijgt hij binnen 8 weken. U ontvangt een kopie van de beslissing.

WIA-uitkering met verkorte wachttijd (IVA)

Is het uitgesloten dat uw werknemer ooit nog kan werken? Dan kan hij eerder een IVA-uitkering aanvragen.