Voor de aanvraag van een WIA-uitkering heeft uw werknemer alle re-integratiedocumenten nodig. Zorg ervoor dat uw werknemer uiterlijk in de 91e ziekteweek van deze documenten een kopie krijgt. Samen met de medische documenten van de bedrijfsarts is dit het re-integratieverslag.

Wanneer en hoe aanvragen?

In de 88e week krijgen uw werknemer en u een brief over het aanvragen van een WIA-uitkering. Uw werknemer vraagt zelf de WIA-uitkering aan. Dit moet uiterlijk in de 93e ziekteweek (1 jaar en 9 maanden) gebeuren. 

Uw werknemer is verantwoordelijk voor het opsturen van WIA-documenten

Uw werknemer is er verantwoordelijk voor dat wij alle WIA-documenten ontvangen. Uw werknemer kan u wel vragen of u de documenten wilt opsturen. Doe dit uiterlijk 1 dag nadat uw werknemer de WIA-uitkering heeft aangevraagd.

Let op: Medische informatie mag u als werkgever niet opsturen. De werknemer stuurt alle medische documenten zelf naar ons toe.

WIA-uitkering op tijd aanvragen

Vraagt uw werknemer de uitkering te laat aan? Dan moet u misschien langer loon doorbetalen. Als u eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent, moet u misschien een langere periode de Ziektewet-uitkering doorbetalen.

Ontbrekende documenten

Heeft uw werknemer niet alle documenten van de bedrijfsarts en u op tijd gekregen? Dan kan de uitkering toch worden aangevraagd. Bij de aanvraag kan uw werknemer uitleggen waarom sommige documenten ontbreken. De aanvraag wordt hier wel door vertraagd. UWV kan de aanvraag namelijk pas beoordelen als wij alle documenten hebben ontvangen.

Uw werknemer ontvangt binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging van de aanvraag. De beslissing volgt binnen 8 weken. U ontvangt een kopie van de beslissing.

Let op: Op dit moment is er een achterstand in de WIA-beoordelingen waardoor het niet altijd lukt om binnen 8 weken een beslissing te nemen. 

WIA-uitkering met verkorte wachttijd (IVA)

Is het uitgesloten dat uw werknemer ooit nog kan werken? Dan kan uw werknemer eerder een IVA-uitkering aanvragen.