Aanvraag WIA door mijn werknemer

Voor de aanvraag van een WIA-uitkering heeft uw werknemer alle documenten over zijn re-integratie nodig. Zorg ervoor dat uw werknemer uiterlijk in de 91e week dat hij ziek is van deze documenten een kopie krijgt. Samen met de medische documenten van de bedrijfsarts is dit het re-integratieverslag.

Wanneer en hoe aanvragen?

In de 88e week krijgen u en uw werknemer een brief over het aanvragen van een WIA-uitkering. Uw werknemer vraagt zelf de WIA-uitkering aan op uwv.nl. Hij doet dit uiterlijk in de 93e week (1 jaar en 9 maanden) dat hij ziek is. U geeft hem de kopie├źn van alle documenten over zijn re-integratie.

Uw werknemer is verantwoordelijk voor aanlevering WIA-documenten

Uw werknemer is er verantwoordelijk voor dat wij alle WIA-documenten ontvangen. Hij kan wel vragen of u de documenten namens hem online wilt opsturen. Doe dit uiterlijk 1 dag nadat uw werknemer de WIA-uitkering heeft aangevraagd. Opsturen kan via het UWV werkgeversportaal:

  • Log in op het werkgeversportaal.
  • Klik in het linkermenu op Re-integratie en kies Uploaden RIV documenten.
  • Vul het burgerservicenummer in van uw werknemer.
  • Kies de bestanden die u wilt uploaden.
  • Klik op Versturen.

Stuur nooit medische informatie op

Medische informatie mag u niet aanleveren. De werknemer stuurt alle medische documenten zelf per post naar ons toe.

WIA-uitkering op tijd aanvragen

Vraagt uw werknemer de uitkering te laat aan? Dan moet u misschien zijn loon langer doorbetalen. Als u eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent, moet u misschien een langere periode zijn Ziektewet-uitkering doorbetalen.

Als er nog documenten ontbreken

Heeft uw werknemer niet alle documenten van u en de bedrijfsarts op tijd gekregen? Dan kan hij toch de uitkering aanvragen. Bij de aanvraag kan uw werknemer uitleggen waarom hij sommige documenten niet levert. Let op: de aanvraag wordt hier wel door vertraagd. Wij kunnen de aanvraag namelijk pas beoordelen als wij alle documenten hebben ontvangen.

Uw werknemer ontvangt binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging van de aanvraag. De beslissing of hij wel of niet een uitkering krijgt, en hoe hoog deze is, krijgt hij binnen 8 weken. U ontvangt een kopie van de beslissing.

WIA-uitkering met verkorte wachttijd (IVA)

Is het uitgesloten dat uw werknemer ooit nog kan werken? Dan kan hij eerder een IVA-uitkering aanvragen.