Wij verwachten het volgende als u op zoek gaat naar een andere functie binnen het bedrijf:

  • Onderzoek alle mogelijkheden, ook als u te maken heeft met inkrimping. Alleen informeren naar vacatures of het laten meedraaien in sollicitatieprocedures is niet voldoende. Het is alleen niet nodig dat u andere werknemers ontslaat.
  • Ga in op voorstellen van de werknemer. Ook al zijn hiervoor aanpassingen nodig. U kunt deze voorstellen alleen afwijzen als u hier zwaarwegende redenen voor heeft.