Detacheren kan een opstap zijn naar werken bij een andere werkgever. Uw werknemer blijft dan bij u in dienst, maar re-integreert voor een bepaalde periode bij een andere werkgever. Daarna kan hij eventueel bij deze werkgever in dienst treden. Zowel u als uw werknemer kan het initiatief nemen voor detachering. Detachering is meerdere keren mogelijk.