Als uw werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is, betekent dit dat hij 65% of meer van zijn oude loon kan verdienen. Hij krijgt dan geen WIA-uitkering. Soms is wel een aanvullende WW- of bijstandsuitkering mogelijk.

Kan uw werknemer zijn werk niet meer (op dezelfde manier) doen? Dan gaat u op zoek naar een andere functie binnen het bedrijf. Zolang hij bij u in dienst is, bent u als werkgever verplicht uw werknemer te herplaatsen in passend werk.