De IVA-uitkering is bedoeld voor werknemers die nog 20% of minder van hun oude loon kunnen verdienen, en voor wie de kans op herstel zeer klein is.

Als uw werknemer met een IVA-uitkering nog wil en kan werken, mag hij natuurlijk nog wel (in deeltijd) in dienst blijven. Als werkgever loopt u daarmee geen risico; als hij ziek wordt, krijgt u voor hem een Ziektewet-uitkering. Dat geldt tot 5 jaar nadat hij een WIA-uitkering heeft gekregen.