De mate waarin uw werknemer arbeidsongeschikt is, wordt bepaald door het percentage dat hij kan verdienen van zijn oude loon. Dit percentage heet ook wel verdiencapaciteit. Afhankelijk van dit percentage heeft uw werknemer verschillende mogelijkheden.