Kan uw werknemer meer werken omdat zijn gezondheid beter wordt? Dan geeft hij dat aan ons door. Maar u kunt dat ook doorgeven. Overleg dat met uw werknemer. Hij kan dan een uitnodiging krijgen voor een gesprek met onze arts en een arbeidsdeskundige. Zij beoordelen dan opnieuw de mogelijkheden van uw werknemer om te werken. Daarna bekijken wij wat zijn uitkering wordt. Hoe snel dat gebeurt, hangt af van de situatie en welke uitkering uw werknemer krijgt.

Betere gezondheid van uw werknemer melden

Wilt u zelf doorgeven dat uw werknemer meer kan werken doordat zijn gezondheid is verbeterd? Bespreek dit dan met uw werknemer en stuur ons een brief. In deze brief schrijft u het volgende:

  • het burgerservicenummer van uw werknemer
  • uw loonheffingennummer
  • dat uw werknemer meer kan werken
  • wat er precies is veranderd in de situatie van uw werknemer

Het is belangrijk dat u de verandering in de mogelijkheden om te werken van uw werknemer zo precies mogelijk omschrijft. Dan kunnen wij uw melding sneller behandelen.

Stuur de brief naar:
UWV
Postbus 69254
1060 CH Amsterdam

U krijgt een bevestiging dat wij uw brief ontvangen hebben. In die bevestiging staat wanneer u een reactie kunt verwachten op uw melding. Dit duurt maximaal 8 weken.