eHerkenning is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen of gedeeld met een collega. Alle medewerkers hebben eHerkenning nodig als zij onze portalen willen gebruiken. Zij moeten het aanvragen samen met de persoon die binnen uw organisatie eHerkenning beheert. Alleen hij kan namelijk andere medewerkers machtigen.