eHerkenning uitbesteden (ketenmachtiging)

U kunt ook een intermediair machtigen om zaken voor u te regelen. Dat doet u via een ketenmachtiging. Hiermee kunt u een machtiging afgeven aan een intermediair die dan zaken binnen het werkgeversportaal voor u kan regelen. En hij kan de machtiging doorgeven binnen zijn organisatie.

Een ketenmachtiging legt u vast bij uw leverancier. Let op: u hoeft niet zelf eHerkenning aan te vragen om een intermediair te machtigen. U kunt de machtiging ook via een formulier afgeven. Vraag uw leverancier naar de mogelijkheden.

Bestaat uw organisatie uit meerdere rechtsvormen? Onderzoek dan of uw organisatie gebruik wil maken van ketenmachtiging. Let op: u moet de machtigingen opnieuw aanvragen. Alle oude machtigingen in het werkgeversportaal vervallen per 1 november.