eHerkenning uitbesteden (ketenmachtiging)

U kunt ook een intermediair machtigen om zaken voor u te regelen. Dat doet u via een ketenmachtiging. Hiermee kunt u een machtiging afgeven aan een intermediair die dan zaken binnen het werkgeversportaal voor u kan regelen. En hij kan de machtiging doorgeven binnen zijn organisatie. Een ketenmachtiging legt u vast bij uw leverancier (niet alle leveranciers bieden deze mogelijkheid aan). Bestaat uw organisatie uit meerdere rechtsvormen? Bekijk dan of uw organisatie gebruik wil maken van ketenmachtiging. Let op: u moet de machtigingen opnieuw aanvragen. De oude machtigingen in het werkgeversportaal komen uiteindelijk te vervallen.