Als u werk wilt uitbesteden waarbij eHerkenning nodig is, kunt u een andere partij machtigen. Dat doet u via een ketenmachtiging. Met een ketenmachtiging kunt u bijvoorbeeld een intermediair of een bureau machtigen om zaken voor u te regelen in onze portalen die eHerkenning hebben.

U legt de ketenmachtiging vast bij een leverancier van eHerkenning. U hoeft hiervoor niet zelf eHerkenning aan te vragen. Vraag bij de leverancier naar de mogelijkheden. De partij die u wilt machtigen moet wel eHerkenning hebben, op betrouwbaarheidsniveau 3.

Heeft u eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3 bij dezelfde leverancier als de partij die u wilt machtigen? Dan gebruikt u de beheermodule of een formulier van uw leverancier om de machtiging vast te leggen.

Bestaat uw organisatie uit meerdere rechtsvormen?

Onderzoek dan of uw organisatie gebruik wil maken van ketenmachtiging. Let op: U moet de machtigingen opnieuw aanvragen. Alle oude machtigingen vervallen.