Eindafrekening en getuigschrift

Getuigschrift

Als uw werknemer erom vraagt, moet u hem bij het einde van het dienstverband een getuigschrift geven. Daarin komt in ieder geval het volgende te staan:

  • Welke werkzaamheden heeft de werknemer uitgevoerd?
  • Wanneer was de werknemer in dienst?

Als de werknemer dat vraagt, kunt u ook andere zaken vermelden, zoals hoe de werknemer als collega was of hoe goed hij zijn werk deed.

Bij ontslag met wederzijds goedvinden kunt u in een beÃĢindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst) afspraken over het getuigschrift vastleggen.