Eindafrekening en getuigschrift

Aan het einde van het dienstverband maakt u een eindafrekening voor uw werknemer en een getuigschrift als hij daar om vraagt. Daarnaast kunt u afspraken maken over bijvoorbeeld het teruggeven van bedrijfsmiddelen.