U heeft op 1 januari 2019 een administratief medewerker ontslagen om bedrijfseconomische redenen. Daarvoor heeft u een ontslagvergunning van UWV gekregen. In maart 2019 gaat het weer beter met uw bedrijf. U wilt weer iemand aannemen die hetzelfde werk gaat doen. Dan bent u verplicht om eerst uw ontslagen administratief medewerker hiervoor te vragen. U mag andere arbeidskrachten dus niet het werk laten doen dat ook door uw ex-werknemer kan worden gedaan.