Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft u met uw werknemer afgesproken hoelang hij bij u komt werken. Deze tijdelijke arbeidsovereenkomst kunt u niet zomaar opzeggen voor de afgesproken einddatum. Uw werknemer mag dat ook niet doen. Tussentijds opzeggen mag wel als u daar in de arbeidsovereenkomst afspraken over heeft gemaakt met uw werknemer of als het in de cao staat.

Heeft uw werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die niet tussentijds opgezegd kan worden? En beëindigt u het dienstverband toch voor de afgesproken einddatum? Dan heeft uw werknemer pas vanaf de einddatum van de arbeidsovereenkomst recht op een WW-uitkering.

Alleen als in de arbeidsovereenkomst of in de cao staat dat de arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd mag worden, kan uw werknemer na de opzegtermijn een WW-uitkering krijgen.