U kunt een werknemer om de volgende redenen ontslaan:

a) Bedrijfseconomische redenen
b) Langdurige ziekte (arbeidsongeschiktheid)
c) Frequent ziekteverzuim
d) Disfunctioneren
e) Verwijtbaar handelen
f) Gewetensbezwaren
g) Verstoorde arbeidsverhouding
h) Andere omstandigheden
i) Cumulatiegrond (dit betekent een combinatie van ontslaggronden. Ontslag om deze reden kan alleen als het gaat om een combinatie van de redenen die bij c, d, e, g of h staan. Het is niet mogelijk om de andere ontslaggronden te combineren).