U moet uw werknemer tijdens zijn ziekte helpen bij de re-integratie. Dit doet u door bijvoorbeeld samen met uw werknemer een Plan van aanpak op te stellen of zijn werkplek aan te passen. Ondersteunt u de werknemer tijdens de eerste 2 jaar ziekte te weinig bij zijn re-integratie? Dan kunnen wij u een loonsanctie geven. Dat betekent dat wij u verplichten om het loon nog maximaal 1 jaar aan uw werknemer te betalen. Het opzegverbod bij ziekte blijft in die periode dan gelden.