Om te beoordelen of uw aanvraag aan de toetsingscriteria voldoet, bekijken wij de ingebrachte stukken, waaronder de recente verklaring van de bedrijfsarts over de herstelprognose van uw werknemer voor (aangepast) eigen werk. Wordt dit niet duidelijk genoeg, dan kunnen wij een advies aan onze verzekeringsarts of arbeidsdeskundige vragen. Dit advies gaat over de mogelijkheden die de werknemer heeft om te werken, gezien zijn medische situatie. En over de mogelijkheden om binnen 26 weken te werken in de eigen functie (eventueel in aangepaste vorm) of in een andere passende functie. Eventueel na het volgen van een opleiding. Meestal volgen wij dit advies in onze beslissing over de ontslagaanvraag.