Ontslag in proeftijd, op staande voet en bij einde (tijdelijke) arbeidsovereenkomst

Ontslag tijdens proeftijd

U of uw werknemer kunnen tijdens de proeftijd de arbeidsovereenkomst op ieder moment opzeggen, ook als de werknemer ziek is. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd.

De proeftijd van maximaal 2 maanden moet zijn vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomst of in de cao. U kunt geen proeftijd opnemen in arbeidsovereenkomsten van een half jaar of korter.

Dit zijn de regels voor de duur van de proeftijd:

Arbeidsovereenkomst Duur
Vaste en tijdelijke arbeidsovereenkomsten van 2 jaar of langer maximaal 2 maanden
Tijdelijke arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of langer maximaal 1 maand*
Tijdelijke arbeidsovereenkomsten zonder einddatum maximaal 1 maand*
Tijdelijke arbeidsovereenkomsten korter dan 6 maanden geen proeftijd mogelijk

*Behalve als in de cao een proeftijd van maximaal 2 maanden staat.

De proeftijd moet voor u en uw werknemer even lang zijn. Daarnaast gelden voor de proeftijd de volgende regels:

  • Als een uitzendkracht voor dezelfde functie of werkzaamheden bij u in dienst komt, mag u geen nieuwe proeftijd afspreken.
  • Een nieuwe proeftijd mag alleen als uw werknemer echt iets heel anders gaat doen en/of andere verantwoordelijkheden krijgt. Bijvoorbeeld als hij monteur was en nu manager wordt.