Als u een werknemer op staande voet ontslaat, is het volgende belangrijk te weten:

  1. Het is verstandig om uw werknemer per (aangetekende) brief te bevestigen dat u hem op staande voet ontslaat.
  2. Als de dringende reden voor ontslag opzet of schuld was, kunt u uw werknemer om een schadevergoeding vragen. Deze vergoeding is maximaal het loon dat u had betaald als u rekening had gehouden met een opzegtermijn.
  3. U kunt voor de zekerheid ontslag bij de kantonrechter aanvragen. Bijvoorbeeld vanwege verwijtbaar handelen of nalaten door uw werknemer, of vanwege een verstoorde arbeidsrelatie. Uw werknemer kan zelf namelijk ook naar de kantonrechter gaan en hem vragen om het ontslag op staande voet ongedaan te maken. De rechter kan dan besluiten dat er geen dringende reden voor ontslag geldt en dat u het loon van de werknemer moet doorbetalen.