Bij ontslag op staande voet beÃĢindigt u de arbeidsovereenkomst direct, zonder opzegtermijn. U heeft dan geen toestemming nodig van de kantonrechter. U kunt een werknemer alleen op staande voet ontslaan als er een dringende reden is.

Dringende redenen voor ontslag zijn onder andere:

  • diefstal
  • grove belediging
  • fraude
  • mishandeling
  • werkweigering

U moet het ontslag op staande voet onmiddellijk geven op het moment dat de dringende reden duidelijk is. Wanneer u het ontslag meedeelt, moet u de reden erbij vertellen.

Dringende reden voor ontslag onderzoeken

Als u (nog) niet zeker weet of er een dringende reden is voor ontslag, dan mag u hier onderzoek naar doen. Bijvoorbeeld als u niet zeker weet of iemand schuldig is aan diefstal en u wilt dit uitzoeken. Dit onderzoek moet u dan wel met spoed doen. Tijdens het onderzoek kunt u de werknemer verbieden om te werken (op non-actief stellen).

Als de werknemer het niet eens is met ontslag op staande voet

De werknemer kan het ontslag aanvechten bij de kantonrechter. Als het ontslag op staande voet volgens de kantonrechter rechtsgeldig is, heeft uw werknemer waarschijnlijk geen recht op een WW-uitkering.