Als u uw werknemers collectief wilt ontslaan, hebben wij de volgende informatie nodig:

 • de redenen voor collectief ontslag
 • het aantal werknemers dat u wilt ontslaan, verdeeld naar functie, leeftijd en geslacht
 • het aantal werknemers dat u gewoonlijk in dienst heeft
 • de datum waarop u uw werknemers wilt ontslaan
 • de selectiecriteria
 • de berekening van eventuele afvloeiingsregelingen
 • de manier waarop u de arbeidsovereenkomsten wilt beĆ«indigen
 • of er een OR is en wanneer deze wordt geraadpleegd

Gebruik het formulier 'Melding voornemen tot collectief ontslag'. Meld uw voornemen schriftelijk aan de vakbonden met leden in uw bedrijf.

Melden voornemen tot collectief ontslag

Wanneer geldt er een wachttijd?

Er geldt geen wachttijd bij UWV voor het in behandeling nemen van ontslagaanvragen. Als uw melding volledig is en de ontslagaanvraag compleet is, kan UWV de ontslagaanvraag direct in behandeling nemen. Wel moet dan duidelijk zijn dat u de vakbonden en de ondernemingsraad over het collectieve ontslag heeft geraadpleegd.

Heeft u aan UWV en de vakbonden gemeld dat u werknemers collectief wilt ontslaan? Dan geldt er vanaf de datum waarop de melding compleet is, wel 1 maand wachttijd voordat het volgende mogelijk is:

 • De rechter kan het arbeidscontract ontbinden.
 • U kunt het arbeidscontract opzeggen.
 • U kunt de beĆ«indigingsovereenkomst sluiten.

Hebben de vakbonden schriftelijk verklaard dat ze zijn geraadpleegd en stemmen zij in met de ontslagen? Dan geldt er geen wachttijd.