Als uw werknemer meer dan 2 jaar ziek is, mag u de arbeidsovereenkomst beëindigen. Uw werknemer kan dan een transitievergoeding krijgen. U kunt compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding. Dit kan ook met terugwerkende kracht bij dienstverbanden die zijn geëindigd op of na 1 juli 2015.

De Centrale Raad van Beroep heeft op 1 juni 2022 een uitspraak gedaan. Mogelijk heeft u ook recht op compensatie in de volgende situatie:

  • Het opzegverbod vanwege ziekte was voor 1 juli 2015 afgelopen.
  • U heeft de arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015 beëindigd.

Bekijk ons nieuwsbericht over de uitspraak.

Voor het aanvragen van de compensatie gelden alle volgende voorwaarden:

  • De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid nadat het opzegverbod wegens ziekte van 2 jaar is verlopen. Of nadat het loon 104 weken is doorbetaald wegens ziekte.
  • De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek.
  • U betaalde hem een volledige transitievergoeding. De transitievergoeding is een brutobedrag, berekend met onder andere het brutosalaris. Heeft u alleen de nettovergoeding aan de werknemer betaald, zonder een afdracht aan de Belastingdienst? Dan is dit een gedeeltelijke betaling en wijzen wij de aanvraag voor compensatie af.

Een ambtenaar heeft recht op een transitievergoeding als hij voldoet aan alle voorwaarden en een arbeidsovereenkomst heeft sinds 1 januari 2020.

Compensatie transitievergoeding bij een vervroegde IVA-uitkering

Krijgt uw werknemer een vervroegde IVA-uitkering? Als de 3 voorwaarden voor deze werknemer gelden, kunt u compensatie krijgen van de transitievergoeding die u aan hem betaald heeft.