Voorwaarden voor de compensatie transitievergoeding

Als uw werknemer meer dan 2 jaar ziek is, mag u de arbeidsovereenkomst beëindigen. Uw werknemer kan dan een transitievergoeding krijgen. U kunt compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding. Dit kan ook met terugwerkende kracht bij dienstverbanden die zijn geëindigd op of na 1 juli 2015.

Voor het aanvragen van de compensatie gelden alle volgende voorwaarden:

  • De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid nadat het opzegverbod wegens ziekte van 2 jaar is verlopen.
  • De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek.
  • U betaalde hem een transitievergoeding.

Een ambtenaar heeft recht op een transitievergoeding als hij voldoet aan alle voorwaarden en een arbeidsovereenkomst heeft sinds 1 januari 2020.

Compensatie transitievergoeding bij een vervroegde IVA-uitkering

Krijgt uw werknemer een vervroegde IVA-uitkering? Als de 3 voorwaarden voor deze werknemer gelden, kunt u ook in dit geval compensatie krijgen van de door u betaalde transitievergoeding.