Om de hoogte van de compensatie te berekenen, kijken wij naar het volgende:

  • De transitievergoeding waar de werknemer recht op had op de dag na de einddatum van het opzegverbod wegens ziekte.
  • De transitievergoeding die de werkgever heeft betaald.

De hoogte van de compensatie transitievergoeding hangt af van de situatie van de werkgever. We kunnen daarom geen precieze berekening geven. De compensatie is meestal wel lager dan de betaalde transitievergoeding. Hieronder staan verschillende situaties die invloed hebben op de hoogte van de vergoeding.

Niet hoger dan afgesproken

Spreken de werkgever en de werknemer een lagere transitievergoeding af dan in de wet staat? Dan is de compensatie niet hoger dan de afgesproken transitievergoeding.

Wettelijk maximum

Elk jaar wordt voor de transitievergoeding een wettelijk maximum bedrag bepaald. De compensatie kan niet hoger zijn dan dit maximumbedrag. Behalve als het jaarsalaris van de werknemer hoger was dan dit bedrag.

Onvoldoende hulp bij re-integratie

De opgebouwde transitievergoeding wordt niet vergoed over de periode waarin de werkgever de werknemer onvoldoende heeft geholpen bij zijn re-integratie. Het gaat dan om de periode waarin de werkgever verplicht loon moet doorbetalen.

Geen compensatie wettelijke rente

Wettelijke rente wordt niet gecompenseerd, ook niet bij betalingen in termijnen.

Geen vergoeding werkgeverspremies

Werkgeverspremies worden niet vergoed.

De berekening van de transitievergoeding is vanaf 1 januari 2020 gewijzigd door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Kijk voor meer informatie over de transitievergoeding op Transitievergoeding bij ontslag

Houd er rekening mee dat wij de startdatum van de procedure om de arbeidsovereenkomst te beëindigen als peildatum nemen voor de berekening van de compensatie. Dit betekent dat wij alleen voor procedures die vóór 1 januari 2020 zijn gestart nog de berekening gebruiken van vóór 1 januari 2020.