De volgende documenten hebben wij altijd nodig als bijlagen bij uw aanvraag compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid:

  • De arbeidsovereenkomst
  • Bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst
  • Uw berekening van de hoogte van de transitievergoeding en loonstroken
  • Bewijs dat de volledige transitievergoeding betaald is en op welke datum
De arbeidsovereenkomst

Als u deze niet meer heeft, dan is een document waarop de begindatum van de arbeidsovereenkomst staat ook goed. Bijvoorbeeld een loonstrook waarop de datum staat waarop de werknemer in dienst trad.

Bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst

Een bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst is:

  • De beÃĢindigings- of vaststellingsovereenkomst
  • Een uitspraak van de rechter
  • De opzeggingsbrief
Berekening hoogte transitievergoeding en loonstroken

We hebben de berekening van de transitievergoeding nodig om de hoogte van de compensatie te bepalen. Het gaat dan om de transitievergoeding waar de werknemer recht op had op de einddatum van het opzegverbod wegens ziekte. Dit kan een ander bedrag zijn dan het bedrag dat u heeft afgesproken met uw werknemer.

U kunt de hoogte van de transitievergoeding zelf berekenen, ook nadat u deze al heeft betaald. Op rijksoverheid.nl vindt u hiervoor rekenhulpen. Er is een rekenhulp bij ontslag voor 1 januari 2020 en een rekenhulp bij ontslag op of na 1 januari 2020.

We hebben ook de volgende loonstroken nodig:

  • De loonstrook van de periode voor de datum waarop uw werknemer 1 jaar ziek was
  • De loonstrook van de periode waarin het opzegverbod wegens ziekte voorbij is

Een voorbeeld: Uw werknemer werd ziek op 18 december 2017. Het opzegverbod wegens ziekte is verlopen na 2 jaar, in december 2019. U stuurt ons dan de loonstrook van november 2018 en de loonstrook van december 2019 toe.

Bewijs dat de volledige transitievergoeding betaald is en op welke datum

Dit kan bijvoorbeeld een loonstrook zijn. Als de vergoeding in delen is betaald, stuur dan van alle betalingen een betaalbewijs. De transitievergoeding is pas volledig betaald na een afdracht aan de Belastingdienst.