In sommige situaties hebben wij nog extra documenten nodig voor de aanvraag van compensatie van de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Bij inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten

Zijn er van de transitievergoeding inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten afgetrokken? Dan hebben we daarvoor de volgende bijlagen nodig:

  • Een schriftelijke instemming van de werknemer tot verlaging van de transitievergoeding door inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten.
  • Het betaalbewijs van de gemaakte inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten.
Er is eerder een transitievergoeding betaald

Heeft u of het bedrijf dat u heeft overgenomen eerder een transitievergoeding aan de werknemer betaald? Bijvoorbeeld omdat de werknemer eerder een tijdelijk contract had bij u? Dan vragen wij u om een betaalbewijs van deze transitievergoeding, zoals een bankafschrift.

De werknemer was dienstverlener aan huis

Was de werknemer dienstverlener aan huis in dienst bij een particulier? Dan vragen wij u om een loonstrook van de laatste maand waarin loon is betaald. Het gaat hier om iemand die minder dan 4 dagen per week onder andere huishoudelijk werk heeft verricht.

De werknemer was jonger dan 18 jaar

Was de werknemer tijdens de duur van het contract volledig of voor een deel jonger dan 18 jaar? Dan vragen wij u om een overzicht van de gewerkte uren in de maanden waarin uw werknemer jonger was dan 18 jaar.

De werknemer heeft ploegentoeslag of overwerktoeslag ontvangen

Heeft uw werknemer tijdens het opzegverbod wegens ziekte, wisselende ploegentoeslag of overwerktoeslag ontvangen? Dan vragen wij u om alle loonstroken waarop de ploegentoeslag of de overwerktoeslag staat. Dit geldt voor de laatste 12 maanden van dit opzegverbod.

Bij winstuitkering of bonus(sen)

Heeft uw werknemer tijdens het opzegverbod wegens ziekte, (wisselende) winstuitkering of bonus(sen) ontvangen? Dan vragen wij u om alle loonstroken waarop de opbouw van de winstuitkering of bonus(sen) staat van de laatste 3 kalenderjaren vóór het kalenderjaar waarin het opzegverbod eindigt.

Voorbeeld:
Het opzegverbod eindigt op 1 april 2020. Dan willen wij de loonstroken waarop de opbouw van de winstuitkering of bonus(sen) staat van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019.

De werknemer had een nul-urencontract of een min-maxcontract

Had uw werknemer tijdens de laatste 12 maanden voor het einde van het opzegverbod wegens ziekte een nul-urencontract of een min-maxcontract? Dan vragen wij u om alle loonstroken van de laatste 12 maanden voor het einde van het opzegverbod.

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel is al beëindigd

Is uw bedrijf uitgeschreven uit het register van de Kamer van Koophandel? Dan kunnen wij u vragen om een bewijs dat u bevoegd bent om namens het bedrijf de compensatie aan te vragen.