Aanvraag compensatie transitievergoeding in 3 stappen

Stap 2: deze documenten heb ik nodig

Aanvullende documenten in bijzondere situaties

In sommige situaties hebben wij nog extra bijlagen nodig voor de aanvraag van compensatie van de transitievergoeding.

Bij inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten

Zijn er van de transitievergoeding inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten afgetrokken? Dan hebben we daarvoor de volgende bijlagen nodig:

  • een schriftelijke instemming van de werknemer tot verlaging van de transitievergoeding door inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten;
  • het betaalbewijs van de gemaakte inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten.
Er is eerder een transitievergoeding betaald

Heeft u of het bedrijf dat u heeft overgenomen (uw rechtsvoorganger) eerder een transitievergoeding aan de werknemer betaald? Bijvoorbeeld omdat de werknemer eerder een tijdelijk contract had bij u? Dan vragen wij u om een betaalbewijs van deze transitievergoeding, zoals een bankafschrift.

De werknemer was dienstverlener aan huis

Was de werknemer dienstverlener aan huis in dienst bij een particulier? Dan vragen wij u om een loonstrook van de laatste maand waarin loon is betaald. Het gaat hier om iemand die minder dan 4 dagen per week onder andere huishoudelijk werk heeft verricht.

De werknemer was jonger dan 18 jaar

Was de werknemer tijdens de duur van het contract volledig of voor een deel jonger dan 18 jaar? Dan vragen wij u om een overzicht van de gewerkte uren in de maanden waarin uw werknemer jonger was dan 18 jaar.

De werknemer heeft ploegentoeslag en/of overwerktoeslag ontvangen

Heeft uw werknemer tijdens het opzegverbod wegens ziekte, wisselende ploegentoeslag en/of overwerktoeslag ontvangen? Dan vragen wij u om alle loonstroken waarop de ploegentoeslag en/of de overwerktoeslag staat. Dit geldt voor de laatste 12 maanden van dit opzegverbod.

Bij winstuitkering en/of bonus(sen)

Heeft uw werknemer tijdens het opzegverbod wegens ziekte, (wisselende) winstuitkering en/of bonus(sen) ontvangen? Dan vragen wij u om alle loonstroken waarop de opbouw van de winstuitkering of bonus(sen) staat van de laatste 3 kalenderjaren vóór het kalenderjaar waarin het opzegverbod eindigt.

Voorbeeld:
Het opzegverbod eindigt op 1 april 2020. Dan willen wij de loonstroken waarop de opbouw van de winstuitkering of bonus(sen) staat van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019.