De beoordeling van mijn aanvraag van compensatie

De duur van de beoordeling van uw aanvraag hangt af van uw situatie. Daarbij kijken we naar de einddatum van het opzegverbod wegens ziekte voor uw (ex-)werknemer.

Opzegverbod wegens ziekte is voor 1 april 2020 verlopen

Dan moeten wij binnen 26 weken na het indienen van uw aanvraag een beslissing nemen. Is er recht op compensatie? Dan moeten wij u binnen 6 weken na de datum van de beslissing betalen.

Opzegverbod wegens ziekte is op of na 1 april 2020 verlopen

Dan moeten wij binnen 8 weken na het indienen van uw aanvraag een beslissing nemen. Is er recht op compensatie? Dan moeten wij u binnen 6 weken na de datum van de beslissing betalen.