Werknemersverzekeringen via UWV

Premies werknemersverzekeringen

Premies WAO en WIA

De premies voor WAO en WIA bestaan uit:

  • basispremie WAO/WIA;
  • uniforme premie WAO;
  • gedifferentieerde premie WGA.

De bedragen en percentages voor dit jaar vindt u op Actuele bedragen.

Basispremie WAO/WIA

De basispremie WAO/WIA is voor alle werkgevers gelijk. U betaalt ook een basispremie over de uitkeringen die u aan uw werknemers doorbetaalt.

Opslag of korting

De opslag of korting hangt af van de WAO-lasten in relatie tot het gemiddelde loon. Er zijn wel grenzen gesteld aan de hoogte van de WGA-premie. Kleine werkgevers betalen een sectorale premie en middelgrote werkgevers een gewogen gemiddelde van een individueel berekende premie en een sectoraal bepaalde premie.

Wet ketenaansprakelijkheid en G-rekeningen

Als u werk uitbesteedt aan onderaannemers krijgt u te maken met de Wet ketenaansprakelijkheid en met G-rekeningen. U blijft dan namelijk aansprakelijk voor de betaling van loonbelasting en premies van de onderaannemer. Kijk voor meer informatie bij de Belastingdienst.