Werknemersverzekeringen via UWV

Polisadministratie

Aanvullende gegevens

UWV kan in verschillende situaties aanvullende informatie over uw werknemers vragen. Dit is het geval bij:

  • Een WW- of Ziektewet-beoordeling
    Niet alle informatie die voor de beoordeling nodig is staat in de loonaangifte. Bijvoorbeeld het aantal uren dat een werknemer heeft gewerkt. Maar ook het aantal dagen dat hij ziek is geweest. Daarnaast vraagt UWV bij een WW- of Ziektewet-beoordeling ook informatie over het ontslag. Dat is nodig om na te gaan of de werknemer zelf schuldig is aan zijn ontslag.
  • Ontbrekende gegevens
    In een loonaangifte kan informatie ontbreken. Bijvoorbeeld omdat de loonaangifte niet op tijd is ingediend. UWV zal contact met u opnemen om de ontbrekende informatie op te vragen. Daarmee wordt voorkomen dat uw werknemer te lang op een uitkering moet wachten.
  • Flexwerkers en uitzendkrachten
    Is een werknemer verplicht verzekerd en/of kan hij later een uitkering aanvragen? Daar geeft de polisadministratie (nog) geen duidelijkheid over. In de administratie staat alleen hoeveel loon een werknemer in een bepaalde periode heeft gekregen. Hoeveel dagen de werknemer voor dat loon heeft gewerkt staat niet in de loonaangifte. Die informatie heeft UWV wel nodig. Bijvoorbeeld om te beslissen of een flexwerker of uitzendkracht een WW- of Ziektewet-uitkering kan krijgen.