Vanaf 1 april 2015 geldt de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Binnen deze wet hebben het kabinet en werkgevers afgesproken om een bepaald percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst te nemen of in te lenen. Dit is het quotum arbeidsbeperkten.