Als er in een sector onvoldoende banen zijn gecreƫerd voor mensen met een ziekte of handicap, kan de quotumheffing opgelegd worden aan die bepaalde sector. De quotumheffing is een boete en wordt jaarlijks opgelegd totdat binnen de betreffende sector de doelen uit de banenafspraak zijn behaald. Dit maakt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) jaarlijks bekend via de banenmonitor.