Mensen met Wajong die kunnen werken, tellen mee voor de banenafspraak. Heeft u al Wajongers in dienst? Dan tellen zij ook mee voor het quotum arbeidsbeperkten.