Tellen Wajongers die ik al in dienst heb mee voor de banenafspraak en de quotumheffing?

Mensen met oude Wajong of Wajong 2010 die kunnen werken, tellen mee voor de banenafspraak. Heeft u al Wajongers in dienst? Dan tellen zij ook mee voor het quotum arbeidsbeperkten.