Voor de quotumheffing tellen inleenverbanden mee bij de inlenende werkgever. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die vanuit de Wet sociale werkvoorziening (WSW) zijn gedetacheerd bij een reguliere werkgever of uitzendkrachten en payrollwerknemers die tot de doelgroep behoren.