Hoe kan ik functies creëren voor nieuwe werknemers die meetellen voor de banenafspraak en de quotumheffing?

Als u nieuwe functies wilt creëren voor werknemers die meetellen voor de banenafspraak, dan kan het werkgeversservicepunt u verder helpen met een bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie. Dit advies is kosteloos. Wij zoeken dan in uw bestaande werkprocessen naar eenvoudige werkzaamheden. Deze combineren we tot een nieuw takenpakket, waar we vervolgens een geschikte kandidaat bij zoeken uit de doelgroep. Voor meer informatie kunt u terecht bij het werkgeversservicepunt in uw regio of het landelijk werkgeversservicepunt.