Werkgevers zijn de banenafspraak vrijwillig aangegaan. De afspraken zijn vastgelegd in het Sociaal Akkoord van 2013. De quotumregeling is onderdeel van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Werkgevers zijn niet verplicht om zich aan hun quotum te houden. In dat geval krijgen zij wel een boete (quotumheffing).