Of een organisatie tot de marktsector behoort of tot de overheidssector, hangt af van de mate waarin een werkgever voor personeel premie afdraagt aan het Uitvoeringsfonds voor de Overheid (UFO). Draagt een werkgever voor ten minste 50 procent van het totaal aantal verloonde uren af aan dit fonds? Dan behoort deze werkgever tot de overheidssector. Is dat niet het geval, dan behoort deze werkgever tot de marktsector. De UFO financiert de vangnetgevallen onder overheidspersoneel voor de Ziektewet, zwangerschapsuitkeringen en de WW. Voor deze voorziening betalen de overheidswerkgevers een premie aan het Uitvoeringsfonds voor de Overheid.