Premiedifferentiatie WW: mijn werknemers werken veel over door de coronacrisis. Moet ik dan toch de lage WW-premie herzien?

Door de coronacrisis wordt een onderdeel van de premiedifferentiatie WW aangepast. Het gaat om de bepaling dat u alsnog de hoge WW-premie moet betalen als:

  • u uw werknemer meer uren betaalt dan in zijn arbeidsovereenkomst is opgenomen, en;
  • het verschil met de verloonde uren meer dan 30% is.

Tijdens de coronacrisis kan dit onbedoelde gevolgen hebben. Bijvoorbeeld in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is. Daarom is deze bepaling voor alle werkgevers opgeschort voor het kalenderjaar 2020. Dit betekent dat u de lage WW-premie in 2020 niet hoeft te herzien bij overwerk.

Lees meer over premiedifferentiatie WW