Een uitzendkracht die in Duitsland of België werkt, moet zich ziek melden bij zowel het inlenend bedrijf als bij uw bureau. U meldt de werknemer ziek in Mondriaan waardoor de melding binnen komt bij UWV.
UWV neemt contact op met de zieke uitzendkracht en vraagt of hij de controle wil laten plaatsvinden volgens de voorschriften die in Duitsland/België gelden of door UWV. Wil de uitzendkracht de controle vanuit Duitsland of België? Dan informeert UWV de uitzendkracht over de procedure in het betreffende land.

Procedure in Duitsland

De uitzendkracht meldt zich ziek bij zijn Duitse huisarts of, als hij die niet heeft, bij de Krankenkasse, die een arts aanwijst. De arts maakt een zogenoemde “Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung” (AUB) op voor de Krankenkasse. Deze AUB moet de uitzendkracht opsturen naar UWV in Amsterdam

UWV
afdeling Ziektewet
Postbus 57015
1040 CT Amsterdam

Procedure in België

Kiest de uitzendkracht voor controle in Duitsland/België, dan kan UWV de uitzendkracht nog wel oproepen voor begeleiding bij de re-integratie. De betaling wordt gedaan door UWV. Door de procedure kan het enkele weken duren voor het geld op de rekening wordt gestort.