Wat moet u weten en doen als een uitzendkracht ziek is?

Is de uitzendkracht ziek, dan dient deze zich telefonisch vóór 10 uur bij u ziek te melden. Tijdens dit gesprek doet u navraag naar de reden van de ziekmelding en geeft aan dat de uitzendkracht bereikbaar moet zijn voor een telefonische controle van UWV. U noteert alle relevante gegevens en registreert de melding direct in het personeelssysteem. U maakt gelijk een nieuwe afspraak waarop u weer contact met de uitzendkracht heeft.

Contact houden

Gaat de ziekteperiode langer duren, dan heeft u regelmatig contact met de uitzendkracht. Is er sprake van terugkerend ziekteverzuim, dan houdt u een verzuimgesprek. De uitzendkracht houdt u en UWV op de hoogte van het herstel. Daarnaast doet de uitzendkracht er alles aan om het herstel te bevorderen. Zodra de uitzendkracht beter is, meldt hij dit bij u én UWV.

Welke rol speelt UWV

Wij krijgen de ziekmelding rechtstreeks vanuit uw systeem en registreren deze. Uiterlijk 1 dag na de ziekmelding nemen wij telefonisch contact op met de uitzendkracht om een verzuimgesprek te voeren. Op basis van dit gesprek en het verzuimverleden delen we de uitzendkracht in een risicogroep in. Vanaf dit moment heeft een van onze medewerkers regelmatig contact met de uitzendkracht.

Als UWV géén contact kan krijgen?

Krijgen wij geen gehoor bij de uitzendkracht, dan volgt een tweede en eventueel een derde poging, waarvan minimaal 1 poging na 17.00 uur. Is de uitzendkracht niet telefonisch bereikbaar? Dan volgt een schriftelijk verzoek om contact op te nemen. Reageert de uitzendkracht hier niet op? Dan sturen wij de uitzendkracht een brief waarin staat dat hij geen uitkering krijgt.