Als uw werknemers niet kunnen werken door het weer, kunt u misschien WW wegens onwerkbaar weer voor hen aanvragen. Controleer dit eerst in uw cao. De aanvraag gaat in 3 stappen.

Stap 1: meld elke dag met onwerkbaar weer

Meld elke dag met onwerkbaar weer voor 10.00 uur via het werkgeversportaal. Alleen langdurige regenval mag ook na 10.00 uur. En blijf melden, altijd op de dag zelf.

Melden verzuim wegens onwerkbaar weer

Een melding wegens vorst, sneeuw of een ijslaag behandelen wij alleen in het winterseizoen: van 1 november tot en met 31 maart.

Stap 2: wacht tot de wachtdagen voorbij zijn

De eerste dagen met onwerkbaar weer gelden als wachtdagen. Tijdens de wachtdagen betaalt u het loon zelf door.

Per soort weer zijn dit de wachtdagen:

  • vorst, ijzel, sneeuwval: 2 wachtdagen per winterseizoen (van 1 november tot en met 31 maart)
  • langdurige regen: 19 wachtdagen per kalenderjaar
  • andere weersomstandigheden: 2 wachtdagen per kalenderjaar

Stap 3: vraag de uitkering wegens onwerkbaar weer aan

Als het onwerkbare weer langer duurt dan de wachtdagen, kunt u de WW-uitkering aanvragen. Vul voor iedere werknemer die niet kan werken een formulier in en stuur het op via het werkgeversportaal. Tussen uw eerste melding en uw WW-aanvraag mag maximaal een halfjaar zitten.

Aanvragen WW-uitkering wegens onwerkbaar weer

Voorwaarden WW bij onwerkbaar weer

U kunt alleen WW bij onwerkbaar weer aanvragen voor een werknemer als hierover afspraken staan in uw cao.

Verder gelden deze voorwaarden:

  • U heeft er alles aan gedaan om het werk door te laten gaan.
  • Het komt alleen door het onwerkbare weer dat de werknemer niet kan werken. En die heeft geen feestdag of verlofdag.
  • De werknemer is niet aan het werk voor u, en ook niet aanwezig op de werkplek. 
  • De werknemer kan minimaal 5 uur per week niet werken. Of minimaal de helft van de uren niet, als de werknemer normaal minder dan 10 uur per week werkt. 
  • WW-aanvraag in het werkgeversportaal.

Als werknemer ook ergens anders werkt

Als uw werknemer tijdens het onwerkbare weer bij een andere werkgever werkt, dan willen wij weten hoeveel uur. De werknemer kan dit invullen op het formulier Opgeven gewerkte uren tijdens WW wegens onwerkbaar weer. Dit uploadt u samen met de WW-aanvraag in het werkgeversportaal.