Bij extreem weer kan uw bedrijf stil komen te liggen. Bijvoorbeeld bij strenge vorst, hoogwater of sneeuw. Is er een direct verband tussen het werk en het extreme weer? Dan krijgen uw werknemers mogelijk een WW-uitkering. In de cao of arbeidsovereenkomst staat of en wanneer uw bedrijf in aanmerking komt voor deze regeling.

Wachtdagen

De eerste dagen waarop uw werknemers niet kunnen werken zijn de wachtdagen. Het aantal wachtdagen dat geldt is afhankelijk van het soort weersomstandigheden. Deze wachtdagen betaalt u het loon nog zelf door. Voor deze wachtdagen kunt u dus geen WW-uitkering krijgen. Als het onwerkbare weer langer duurt dan het aantal wachtdagen dat geldt, kunt u voor uw werknemers een WW-uitkering aanvragen.