Werktijdverkorting

De regeling werktijdverkorting is gestopt. Daarvoor in de plaats kunt u een aanvraag doen bij de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De NOW is ingegaan op maandag 6 april.

Als u al werktijdverkorting heeft aangevraagd

Heeft u al een vergunning voor werktijdverkorting aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)?

  • Als uw vergunning is goedgekeurd, kunt u nog voor 1 periode van 6 weken gebruikmaken van werktijdverkorting. Als u toch een tegemoetkoming NOW wilt, moet u deze zelf aanvragen.
  • Als uw vergunning nog niet is goedgekeurd, wordt deze niet meer in behandeling genomen. Als u een tegemoetkoming NOW wilt, moet u deze zelf aanvragen.