Werktijdverkorting

De regeling werktijdverkorting is gestopt. Daarvoor in de plaats kunt u binnenkort een aanvraag doen bij de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).