Sommige bijzondere situaties vallen niet onder het normale ondernemersrisico. Bijvoorbeeld brand of blikseminslag. In die omstandigheden heeft u misschien tijdelijk onvoldoende werk in uw bedrijf voor al uw werknemers. Dan kunnen uw werknemers, voor wie dit geldt, misschien een tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting krijgen. U neemt daarvoor de volgende stappen:

  • U vraagt eerst een vergunning aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
  • U meldt het direct aan ons als u die vergunning heeft ontvangen.
  • U vraagt een tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting bij ons aan.

Voor tijdelijk minder werk door de coronacrisis kunt u geen werktijdverkorting aanvragen.

Meer informatie over werktijdverkorting vindt u op de website van de Rijksoverheid.