Als u door blijvende betalingsonmacht of faillissement de lonen van uw werknemers niet kunt betalen, dan kunnen wij soms (een deel van) uw betalingsverplichting aan uw werknemers overnemen. Uw werknemers kunnen dan een uitkering wegens betalingsonmacht aanvragen. Hieronder staat wat u als werkgever in deze situatie moet doen. En wat u en uw werknemers kunnen verwachten.

Dien bij de rechtbank een verzoek wegens betalingsonmacht in

De rechter kan u dan failliet verklaren, uitstel van betaling (surseance) geven, of u een schuldsaneringsregeling aanbieden.

Werknemers ontslaan vóór de uitspraak van de rechter?

Vraag een ontslagvergunning aan als u wel al werknemers wilt ontslaan, maar u nog geen uitspraak van de rechter heeft.

Wij nemen contact op en beoordelen uw situatie

In de uitspraak van de rechter staat of u failliet bent, uitstel van betaling of een schuldsaneringsregeling krijgt. Wij ontvangen hierover een melding. Daarna nemen we contact met u op, en met uw bewindvoerder of de curator. We beoordelen of wij uw betalingsverplichting aan uw (voormalige) werknemers kunnen overnemen.

Als wij (een deel van) uw betalingsverplichting overnemen, dan betalen wij bijvoorbeeld het loon dat uw werknemers nog van u tegoed hebben. Of het loon over de opzegtermijn. Uw werknemers moeten zelf bij ons een uitkering wegens betalingsonmacht aanvragen. U kunt dat niet voor ze doen. Wij nemen hierover contact op met uw werknemers.

Let op: Heeft u werknemers die meer dan het maximumdagloon verdienen? Dan betalen wij deze werknemers maximaal 150% van het maximumdagloon.