Verloonde uren zijn de uren die in het contract van de werknemer staan, dus ook de uren die hij ziek was en verlof had. Ook betaald meerwerk en overwerk vallen onder verloonde uren. Zorg er daarom voor dat u in de loonaangifte de verloonde uren goed invult. Als u geen verloonde uren opgeeft in de loonaangifte, kunnen wij het gemiddelde uurloon niet berekenen. Dan loopt u het LKV misschien helemaal of voor een deel mis. Op de site van de Belastingdienst leest u meer hierover in de Memo verloonde uren.

Bent u salarisprofessional? En heeft u vragen over het invullen van de aangifte loonheffingen? Meld u dan aan bij Forum Salaris.